Wij dragen letterlijk bij aan een groenere wereld

Door bomen, siergrassen en heesters te planten helpen we klimaatverandering tegen te gaan en een goede bijdrage te leveren aan biodiversiteit. Met de huidige uitdagingen in het achterhoofd zetten wij ons beste beentje voor.

Specialisten in groen

Sinds 1920 passie voor groen
Wij werken CO2 neutraal
Wij kweken 700+ soorten

Keurmerken

MPS-ABC

Huverba is MPS-ABC gecertificeerd. Dit is niet alleen een milieucertificering voor kwekers, het is tegelijkertijd een monitoringstool waarmee we precies kunnen bijhouden hoe duurzaam we produceren. Door deze registratie kunnen we onze processen indien nodig verder optimaliseren. Zo kweken we ieder jaar weer een stuk duurzamer.

PlanetProof

On the way to Planet Proof, u heeft het vast al eens voorbij horen komen. Dit onafhankelijke keurmerk zegt het zelf al: met alle inspanningen die wij doen om duurzamer te ondernemen zijn we samen op weg naar een groenere wereld. Bij alle besluiten die we nemen, proberen we hierbij de aarde steeds minder te belasten en verduurzamen we zo onze kwekerijen.

Select Plant

Omdat ons teeltmateriaal aan de hogere kwaliteits- of gezondheidseisen voldoet, is het in aanmerking gekomen voor het kwaliteit-plus-systeem Select Plant. De eisen en voorwaarden waar deelnemers in Naktuinbouw Select Plant aan moeten voldoen staan in de reglementen. De strenge(re) eisen hebben betrekking op de kwaliteit en de gezondheid van het teeltmateriaal. Vaak zijn laboratoriumtoetsen nodig om vast te stellen of aan alle criteria is voldaan. Bij de beoordeling van gecertificeerd materiaal wordt vooral gelet op rasechtheid, raszuiverheid, herkomst, gezondheid (vrij van virussen, schimmels, bacteriën of aaltjes) en kwaliteit.

Duurzame maatregelen

Reductie waterverbruik

Door de toenemende droogte is regelmatig water geven op onze kwekerijen een must. Om verspilling te voorkomen, staan op onze kwekerijen enorme waterbassins met een totale capaciteit van vier miljoen liter. De teeltvloeren bestaan uit lava zodat het (hemel)water gerecirculeerd wordt. Veel van ons groen wordt van water voorzien door middel van druppelslangen, wat resulteert in een gedoseerde afgifte.

Zonne-energie

De daken van onze productieloodsen  zijn in 2022 voorzien van zonnepanelen om ons stroomgebruik van het net te reduceren. Het gaat om maar liefst 300 panelen die een vermogen van 100.000 kw op jaarbasis op kunnen wekken. Op termijn zal onze interne logistiek (denk hierbij aan heftrucks en hoogwerkers) en snoeigereedschap volledig elektrisch opereren.

Alternatieve gewasbescherming

Biologische bestrijding is een duurzame vorm van gewasbescherming die op onze kwekerijen volledig ingezet wordt. Met name het bestrijden van schadelijke insecten met nuttige insecten, zoals bijvoorbeeld het bestrijden van bladluis met sluipwespen en lieveheersbeestjes.

Ook werken we op de kwekerijen met onder andere schoffelmachines. Deze zijn efficiënt in het mechanisch verwijderen van onkruid tussen de bomen.

Inmiddels hebben we het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen drastisch verlaagd en zullen we dit in de toekomst volledig uitfaseren.

 

Gerecyclede potten

Onze containerplanten staan in gerecyclede potten en het merendeel zelfs in carbon-vrije. Dit houdt in dat deze gemaakt zijn van gerecycled materiaal. De gebruikte, lege potten worden in veel gevallen opgehaald bij onze klanten om vervolgens weer gerecycled te worden voor hergebruik. Dergelijke maatregelen treffen we om onze carbon footprint te reduceren.

Organische meststoffen

Gebruik van organische meststoffen (stalmest, compost) zorgt voor een langzaam vrijkomend en verbeterd bodemleven en een gelijkmatige groei waardoor minder chemische groeicorrecties nodig zijn. Deze organische mest komt door middel van een zogenaamde rijenstrooier uitsluitend bij wortels van de bomen terecht. Hiermee beperken wij het gebruik van kunstmest en reduceert dit onze CO2 uitstoot.

Veenvrije potgrond

Zeventig tot honderd procent van potgrond bestaat uit veen. Veen fungeert als buffer voor water en meststoffen. Maar als veen/turf gedroogd wordt, komt er veel CO2 vrij. Daarom kweken wij onze potplanten in veenarme potgrond en een groot deel daarvan zelfs in veenvrije potgrond. Wij hebben als doel om onze planten volledig veenvrij te kweken.

Vraag onze brochure aan.

40 pagina’s vol inspiratie en informatie.